Penafian

Penafian dan pengisytiharan privasi tontonan awam

Sifirdarab.com adalah laman web bagi membantu pembelajaran dan latihan sifir darab. Sifirdarab.com.com tidak menerima sebarang dan apa jua liabiliti atas kerosakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh maklumat yang terkandung dalam laman web ini, sama ada ia ditawarkan oleh pihak ketiga atau tidak, atau kandungan mesej e-mel. Para editor sifirdarab.com tidak bertanggungjawab atas sebarang dan apa jua cara pengendalian tidak wajar perkhidmatan yang ditawarkan di sini.

Privasi Log masuk

Untuk menyimpan keputusan anda di sifirdarab.com, anda mesti mencipta satu akaun. Laman web ini juga boleh digunakan tanpa akaun tetapi keputusan anda tidak akan disimpan. Anda boleh log masuk melalui akaun dan melihat pingat yang anda menangi serta sijil yang anda peroleh. Anda akan diminta untuk alamat e-mel ibu bapa atau guru anda. Alamat e-mel ini hanya akan digunakan untuk menghantar kata laluan anda jika anda telah terlupa. Anda tidak diwajibkan untuk memberi alamat e-mel, tetapi tanpanya kami tidak boleh menghantar kata laluan anda jika anda telah terlupa.

Perlindungan data log masuk

Pada setiap masa, sifirdarab.com mengekalkan langkah-langkah organisasi dan teknikal yang wajar apabila memproses maklumat dengan mengambil kira keadaan teknologi untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan ke, pengubahsuaian, pendedahan atau kehilangan data. Keputusan yang dicapai hanya boleh dilihat oleh ibu bapa dan anak-anak. Kami tidak menjual maklumat peribadi kepada organisasi luaran atau syarikat lain. Jika anda masih mempunyai pertanyaan tentang cara kami kendalikan maklumat anda, sila hantar mesej kepada kami melalui borang hubungan.

Pengisytiharan privasi

Sesiapa yang menempatkan iklan di sifirdarab.com atau rakan sifirdarab.com boleh menggunakan kuki bagi meningkatkan kualiti kempen iklan mereka. Kuki tersebut membolehkan mereka menjejak laman yang mana anda lawati yang ada iklan mereka. Muat turun daripada laman ini adalah tanggungan anda sendiri. Kerosakan berpunca daripada penggunaan, muat turun, pendailan dan/atau pemasangan tidak dapat kami baiki. Sifirdarab.com berhak meminda pengisytiharan privasi ini. Sebarang pemindaan akan diterbitkan pada halaman ini. Undang-undang yang merangkumi pembangunan dan aplikasi internet masih berubah-ubah, di mana perkara yang dibenarkan dan perkara yang tidak dibenarkan tidak semestinya jelas dan ada ruang untuk pentafsiran individu. Oleh itu, sungguhpun kami berhati-hati dan berniat baik, mungkin ada pemegang hak cipta yang beranggapan bahawa kepentingannya terancam. Dalam kes sebegini, sila hubungi kami dengan mengisi borang hubungan kami.